PDF bestand

 • Lever je bestanden aan als PDF versie 1.7.
 • Gebruik géén andere setting om een PDF aan te maken. Dus geen PDF/X-1a, -3 of -4.
 • Plaats geen gekleurde snijlijnen of kaders om het te printen beeld.
 • Bestanden aanmaken op schaal 100% of op10%.
 • Alle lettertypen moeten volledig worden ingesloten of 
omgezet naar lettercontouren.
 • Verwijder alle onzichtbare lagen in de opmaak.
 • Aparte files aanmaken van elke pagina, geen multipage 
documenten. 
Bestanden die niet exact voldoen aan bovenstaande specificaties, kunnen afwijken van het beoogde resultaat.
 • Adobe Photoshop t/m versie CC:
 • Bestandsgrootte niet groter dan 29999 pixels (breedte 
en/ of hoogte). Bestanden die groter zijn worden 
aangepast naar 29999 pixels.
 • Gebruik alleen de kleurmodussen RGB of CMYK.
 • Verwerk de beelden alleen in een 8 bits kanaal.
 • De laatste handeling voor het opslaan voor afdrukken is: 
Eén laag maken in het lagenvenster.
 • Kies bij het opslaan van de file de optie bewaren 
inclusief icc profiel. (Voorkeur Coated Fogra27 of sRGB)

Resolutie

 • Buiten en veraf 12 tot 30 dpi.
 • Buiten en dichtbij 30 tot 70 dpi
 • Binnen en veraf 30 tot 70 dpi
 • Binnen en dichtbij 70 tot 120 dpi

Adobe Illustrator t/m versie CC

 • Lettertypen altijd omzetten naar lettercontouren.
 • Opmaak in CMYK-modus.
 • Geen kleurverlopen maken in Illustrator.
 • Bestand opslaan als pakket. De gebruikte koppelingen en lettertypes worden daarmee automatisch ingesloten.
 • Geen PDF/X-a, -3 of -4 files plaatsen in Indesign.
 • PMS-steunkleuren worden automatisch omgezet in CMYK waarden van de PANTONE+ color bridge coated bibliotheek. Steunkleuren zijn bij printen altijd een benadering.
 • Het diepste zwart kan worden bereikt door de volgende kleuropbouw aan te houden:
CMYK 86, 85, 79, 100 of RGB 0, 0, 0.
 • Kleine tintverschillen in zwart bij foto’s, zijn in de print nauwelijks zichtbaar.
 • Zorg dat teksten en logo’s altijd vector georiënteerd worden opgemaakt.

Resolutie

 • Buiten en veraf 12 tot 30 dpi.
 • Buiten en dichtbij 30 tot 70 dpi
 • Binnen en veraf 30 tot 70 dpi
 • Binnen en dichtbij 70 tot 120 dpi